HTW
totaalconcepten

HTW
totaalconcepten

Op het gebied van infiltratietechniek zijn de laatste jaren grote vooruit- gangen geboekt. Het team van HTW is samen met zijn engineers constant bezig praktijkervaringen om te zetten in verbeteringen, om zodoende nieuwe standaarden te ontwikkelen.

Op het gebied van infiltratietechniek zijn de laatste jaren grote vooruit- gangen geboekt. Het team van HTW is samen met zijn engineers constant bezig praktijkervaringen om te zetten in verbeteringen, om zodoende nieuwe standaarden te ontwikkelen.

WILT U GRAAG MEER INFO OF HEEFT U EEN VRAAG? LAAT HET ONS WETEN, WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Totaalconcept infiltratie

Waarom hemelwater afkoppelen?

Duurzaam waterbeheer begint bij het afkoppelen van huizen, straten of zelfs complete woonwijken. Veel mensen kennen in natte periodes het straatbeeld zoals hieronder is afgebeeld maar al te goed en zijn dan ook bekend met de nadelige gevolgen hiervan.

 

Waarom blijft er water op straat staan?

Het is statistisch bewezen dat er niet steeds meer regen valt in Nederland, maar evenveel in kortere periodes. De “oude” rioleringen van steden of dorpen zijn hier niet op berekend. Er worden steeds meer gebouwen en straten gerealiseerd. Afhankelijk van de M2 die zijn aangesloten op de riolering zal men op een gegeven moment op een kritiek punt belanden waarin een bepaalde bui de capaciteit van de riolering zal overschrijden. Dit heeft tot gevolg dat rioleringen en straten kunnen overstromen, kelders, winkelpanden en huizen onder water lopen. Dit vergt veel ongemak en kost veel geld!

 

Dit is echter niet het enige probleem, we hebben namelijk ook te maken met rioolwater! Rioolwater bestaat niet alleen uit regenwater, maar ook uit afvalwater met fecaliën en chemicaliën afkomstig uit toiletten, vaatwassers, wasmachines en fabrieken. Dit water willen we bij overstromingen niet op de straat waar onze kinderen, huisdieren en wijzelf ons dagelijks begeven. Een gescheiden systeem voor hemel- en rioolwater in combinatie met afkoppelen op eigen terrein, kunnen in de regel capaciteitsproblemen voorkomen.

 

Rioolwaterzuivering:

Het is niet nodig dat miljoenen kubieke meters regenwater ieder jaar door onze rioolwaterzuiveringen stromen. Regenwater is niet zodanig vervuild dat het gezuiverd moet worden. Bij gemengde systemen loopt door de te sterke verdunning van het rioolwater, de cyclus van het zuiveren van rioolwater traag en moeizaam.

 

Grondwater:

De gemiddelde grondwaterstand is in de loop der jaren in Nederland sterk gedaald. Hierdoor komen fundamenten van panden in het geding en ontstaan er scheuren in constructies. Ook in droge periodes is er onvoldoende water beschikbaar voor gewassen, planten en bomen. Door het gevallen (schone) hemelwater ter plekke te infiltreren i.p.v. het versnelt af te voeren naar oppervlakte water, draagt het bij aan het aanvullen van het grondwater. Bij geen bebouwing zou het water opgenomen worden, op de plek waar het water valt. Meanderen in plaats van kanaliseren draagt bij aan het opnemen van hemelwater.

 

Infiltratie:

Naast het afkoppelen van het hemelwater moet men natuurlijk het hemelwater nog bergen. De oplossing is per project verschillend dit is afhankelijk van een aantal verschillende factoren, ondermeer de grondwaterstand, K-Waarde(waterdoorlatendheid) van de bodem en de zekerheid die men wil inbouwen zodat het systeem bij een extreme bui niet overbelast raakt en dat het systeem snel genoeg infiltreert om bij de volgende bui weer dienst te doen.

 

Conclusie HTW Infiltratietechniek:

Uit bovenstaande feiten blijkt dat het afkoppelen van hemelwater alleen maar voordelen biedt voor onze samenleving, dit ziet de overheid ook in.