IT Plus® Vario- Treebox

IT Plus® Vario- Treebox

Een speciaal ontwikkelde boomgroei- plaatsvoorziening in de vorm van een sandwich constructie.

De hoogste
standaard in
boomgroeitechniek

 

Extreem hoge stabiliteit (1000 kN/m²)

Ideale drukverdeling op niet- verdichte ondergrond

Uitstekende waterdoorlaatbaarheid

Open ruimte ca. 94%

Perforatie ›63%

Deze sandwich constructie is speciaal ontwikkeld als boomgroeiconstructie!

IT Plus® Vario-Treebox wordt op een bed van boomgranulaat, danwel bomenzand geinstalleerd. Eventueel kan een extra wapeningsgrid worden toegepast. De units worden daarna ingeveegd met een voedingsrijk mengsel, zodat de onderliggende wortels altijd voorzien worden van de nodige voedingsstoffen.

 

Het hemelwater zorgt ervoor, dat het ingeveegde mengsel uiteindelijk inklinkt, waardoor er na inklinking een tweede maaiveld (luchtlaag) ontstaat. Immers de wortels zullen groeien in een laag waar de voeding zich bevindt, en niet in een luchtlaag. De middels kruisverbinders aan elkaar verbonden units zorgen voor een drukverdeling, zodat de onderliggende laag minimaal verdicht wordt. De wortelgroei kan daardoor onbelemmerd plaatsvinden in een goed doorwortelbare ondergrond.

Download het productblad voor meer info over de IT-Plus® Vario- Treebox